ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

4 iunie 1991. Este creată Banca Națională, instrument fundamental pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova

15:57 | 03.06.2021 Categorie:

La 4 iunie 1991 a fost emis decretul președintelui Mircea Snegur "Cu privire la Banca Națională a Republicii Moldova", iar Leonid Talmaci a fost numit președinte al BNM.

Definiția oficială din acel document caracterizează Banca Națională a Moldovei ca fiind persoană juridică publică autonomă, responsabilă față de Parlamentul Republicii Moldova. Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei era asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

BNM a fost creată la momentul când economia sovietică planificată se afla într-un proces de descompunere, iar elementele economiei de piață erau în stare embrionară. Evident, că atât timp cât țara nu avea valută națională proprie, era dificil de asigurat o stabilitate a prețurilor. Emisia banilor se făcea la Moscova și BNM nu dispunea de instrumentele necesare pentru intervenție. Și cupoanele tranzitorii, emise într-un mod foarte aproximativ, nu puteau constitui o pârghie de promovare a politicii monetar-financiare independente.

Momentul crucial pentru BNM a fost introducerea la 29 noiembrie 1993 a monedei naționale - leul moldovenesc. Implementarea unor măsuri pregătite de către BNM din timp, a permis aplicarea unei politici monetare și de credit eficiente. Inflația galopantă, care a marcat anii 90, s-a terminat.

Adoptarea Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei și Legii instituțiilor financiare, aprobate de Parlament în anul 1995, a consolidat independența BNM în exercitarea atribuțiilor sale, fiind responsabilă doar față de Parlament. Cea de-a doua lege a avut drept scop crearea unui sector financiar puternic și competitiv, neadmiterea riscului excesiv în acest sistem și protejarea intereselor deponenților.

Din păcate, politicienii au greșit atunci când au acceptat achitările în cadrul Comunității Statelor Independente în ruble rusești. O criză inexplicabilă sau în viziunea unor experți intenționată, a devalorizat într-o noapte a anului 1998 valuta Rusiei de câteva ori. Toate țările, care încă nu-și primise banii pentru mărfurile exportate, au suferit cumplit. Și leul moldovenesc a avut o cădere fără precedent, iar prețurile la mărfurile de larg consum au sărit în aer. A fost o lovitură puternică, care a afectat economia și finanțele Moldovei pe mulți ani înainte.

Banca Națională a reacționat imediat, prin renunțarea la practica stabilirii cursului oficial de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA la Bursa valutară și a procedat la determinarea acestuia ca medie aritmetică simplă a mediilor ponderate ale cursurilor de cumpărare și vânzare a dolarului SUA contra lei moldovenești pe piața inter- și intrabancară. Acest fapt a permis descentralizarea pieței valutare interne în corespundere cu practicile țărilor dezvoltate.

În iulie 2004, a fost înființat sistemul de garantare a depozitelor, prin lansarea activității Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Acest fond are o independență juridică, operațională, financiară și administrativă. La sistemul de garantare a depozitelor participă în mod obligatoriu toate băncile licențiate de Banca Națională a Moldovei.

BNM constant s-a aliniat celor mai bune practici internaționale. În anul 2006, Banca Națională a Moldovei a implementat un nou sistem automatizat de plăți interbancare (SAPI). În Republica Moldova a apărut un sistem modern de plăți, care a creat premise importante pentru prestarea serviciilor de plată de o înaltă calitate și facilitarea efectuării plăților fără numerar.

Au urmat adoptarea Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012. Astfel, a fost implementată o prevedere europeană în scopul stabilirii unui cadru legal uniform pentru promovarea activității eficiente și competitive pe piața de prestare a serviciilor de plată, de emitere și de răscumpărare a monedei electronice și pentru protejarea drepturilor și intereselor legitime ale utilizatorilor serviciilor de plată și ale deținătorilor de monedă electronică.

Din anul 2013, Banca Națională a trecut la regimul țintirii directe a inflației. Acest lucru a marcat o etapă nouă în dezvoltarea BNM și a schimbat clasamentul obiectivelor fundamentale. Leonid Talmaci, guvernatorul BNM, menționa cu această ocazia: "În urma examinării experienței internaționale în domeniu, la 8 noiembrie 2007, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat Planul de acțiuni cu privire la implementarea strategiei de țintire a inflației. În conformitate cu acest plan, o atenție deosebită se va acorda întăririi capacității Băncii Naționale în efectuarea analizei macroeconomice, modelarea şi prognoza inflației, perfecționarea mecanismelor de transmisie a politicii monetare. Activitatea în cadrul regimului de țintire a inflației presupune şi o mediatizare largă a activității Băncii Naționale a Moldovei, fapt început deja prin informatizarea publicului larg atât prin comunicate de presă, cât şi prin întrevederile cu reprezentanții societății civile, care vor fi petrecute periodic", a conchis Leonid Talmaci.

Din păcate, anii 2012-2017 au fost marcați de un șir de evenimente negative în economia Republicii Moldova în general, și în sistemul bancar, în special. Mai întâi, prin unele bănci din țară au fost masiv transferați în off-shoruri sute de milioane de dolari de proveniență din terțe state, lucru care a afectat grav credibilitatea sistemului bancar moldovenesc. Apoi a avut loc controversatul și misteriosul "furt al miliardului", care a adus băncile Moldovei în prag de faliment. Banca Națională n-a reacționat adecvat și la timp, iar aceste procese au avut un impact negativ asupra economiei țării. Prețurile au crescut și, implicit, veniturile reale ale populației s-au redus.

Experții în domeniu au taxat aceste momente rușinoase din istoria sistemului bancar moldovenesc. Dar tot ei fac unele reevaluări și trasează noi priorități în activitatea BNM. Experții Andrei și Ludmila Guștiuc constată cu această ocazie "că urmare a inflației ridicate, politica monetară promovată de BNM a avut un pronunțat caracter restrictiv. Deși BNM a majorat semnificativ ratele de dobândă la creditele de refinanțare, urmând să le stabilească la un nivel real pozitiv, ele au rămas la niveluri real negative şi au avut un rol modest în calitate de instrument de politică monetară. Stabilitatea sistemului bancar este un obiectiv integrat de stabilizare macroeconomică. Sistemul bancar este organizat având în centru banca de emisiune. Sarcina principală a băncii de emisiune reprezintă influențarea comportamentului celorlalte bănci în conexiune cu obiectivele politicii economice, atât prin utilizarea unor instrumente specifice (vânzări-cumpărări de titluri şi devize, cunoscută sub denumirea de politică de open-market), cât şi prin măsuri de control selectiv al creditelor. Prin aceste instrumente, banca centrală supraveghează lichiditatea economiei şi acționează ca un creditor, în ultimă instanță pentru celelalte verigi ale sistemului bancar", subliniază experții.

Dincolo de anumite etape mai complicate din istoria sistemului bancar moldovenesc, Banca Națională a Moldovei a fost de la momentul fondării la 4 iunie 1991 și până astăzi un pilon extrem de important al tânărului stat Republica Moldova. Procesele de deetatizare și privatizare, trecerea la moneda națională, apariția liberei concurențe, stăvilirea inflației și a creșterii prețurilor, politica de creditare a agenților economici, diversificarea piețelor de desfacere, adoptarea standardelor europene în domeniu - toate aceste procese au avut loc cu participarea cea mai activă și profesionistă a Băncii Naționale din Moldova, care la 4 iunie 2021 împlinește 30 de ani.

Chişinău, 3 iun. /MOLDPRES/.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!